Nytt fra Senteret

Foreslå skole til Benjaminprisen 2016

fredag 24. juni 2016

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen består av et diplom …

Les mer >

Kun fødeland i passet: Meld fra om erfaringer

fredag 24. juni 2016

Mange vil ha fått med seg at de som ikke kan dokumentere fødested, vil få fødeland oppført i passet i …

Les mer >

Verdens flyktningdag – appell i Oslo domkirke

mandag 20. juni 2016

Da jeg deltok på denne markeringen for ett år siden, snakket jeg om Elyud Dawit, den seks år gamle gutten som ble båret i land av en gresk fisker. Den gang ble bildet delt verden over. De fleste av oss har glemt ham nå. Jeg hadde selv glemt ham, inniblant alle de andre døde, men en stund var han symbolet på hva som hele tiden går tapt i Middelhavet. Nå husker vi kanskje, eller kanskje ikke, Alan Kurdi. Vi har allerede begynt å glemme ham også. Vi glemmer ham litt mer hver gang et gjerde bygges litt høyere, hver gang en utlendingslov strammes enda litt mer til.

Les mer >

Dagens innstramninger

fredag 10. juni 2016

Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter, mener spesielt Venstre, SV og KrF fortjener honnør for å ha jobbet mot innstramningsforslagene til regjeringen. – De har holdt hodet kaldt og begrenset skadene veldig. Jeg er likevel bekymret for at dagens stortingsvedtak vil føre til at vi skaper flere internt fordrevne, at vi returnerer mennesker tilbake til fortsatt flukt, sier Steen til Dagbladet. Han frykter også at beviskravene i asylsaker blir strengere. – Hvis beviskravet for å få asyl heves, vil særlig politiske dissidenter ha enda vanskeligere med å få beskyttelse i Norge. Det er dessuten grunn til å være bekymret over hvordan tilknytningskravet for familiegjenforening håndteres.

Les mer >

Fratar folk fødestedet

torsdag 2. juni 2016

Uten å informere de gruppene dette gjelder eller offentligheten generelt, uten høringsrunder og medfølgende konsekvensvurderinger, har Justisdepartementet endret praksis for hva som kreves for å få godkjent fødested i det norske passet.

Les mer >

– Ikke spre denne reklamevideoen

onsdag 1. juni 2016

– Jeg har sett at flere deler denne nærmest som om den skulle være en uskyldig spøk, men det er selvsagt reinspikka rasisme. Jeg vil råde folk om å heller rapportere denne enn å spre videoen rundt på Facebook, sier Rune Berglund Steen til Utrop.

Les mer >

Arrangementer

Medieklipp

Sindre Bangstad om rasisme

onsdag 1. juni 2016

Hvordan ser rasismen ut i Norge i dag? Rasisme er et begrep som rommer mye, og har vært årsak til urettferdighet og stor lidelse gjennom tidene. Men rasisme er også ytringer og holdninger vi finner rundt oss til daglig.
Sindre Bangstad, som sammen med Cora Alexa Døving har skrevet boken «hva er RASISME», snakker om rasisme på denne podcasten fra Universitetsforlaget.

Les mer >

Hva vi diskuterer når vi diskuterer rasisme

mandag 30. mai 2016

«Hva om vi brukte mindre tid på å tørre å ta debatten og mer tid på å tørre å bekjempe rasisme?» Debattinnlegg i VG meninger fra Eirik Bergesen, redaktør i Opplysningskontoret.org.

Les mer >

Klart for Lillehammer!

onsdag 25. mai 2016

Nestleder i Landsforeningen mot rasisme, Zahir Athari, drar til Nordens største litteraturfestival på Lillehammer for å snakke om Europa, asylmarsj, flyktningkrise og stengte grenser.

Les mer >

– Ja, raseprofilering er et norsk problem

tirsdag 24. mai 2016

– I praksis er det slik at raseprofilering ikke slås ned på fordi man unnlater å registrere praksisen og dermed ikke har tall på hvor mange som blir stoppet på sviktende grunnlag, sier Mina Adampour til Utrop.

Les mer >