Nytt fra Senteret

This man survived the 2011 Utoya terror attack. Now, Norway wants to deport him and his family.

torsdag 27. august 2015

Breivik – considered by many an anti-Muslim terrorist – was recently allowed to start studying from prison. Meanwhile, authorities are pushing forward the deportation of one of the few Muslim victims of his attack.
«Everything is unjust about this case – it is a horror story of immigration administration gone amok,» sier Rune Berglund Steen til The Washington Post.

Les mer >

Foreslå skole til Benjaminprisen 2015!

onsdag 19. august 2015

Vet du om en skole som jobber aktivt mot rasisme og diskriminering, og som fortjener en pris for arbeidet? Fristen for å foreslå en skole til Benjaminprisen 2015 er 1. oktober.

Les mer >

Reagerer på Sandberg-utspill

onsdag 19. august 2015

Berglund Steen sier at det oppsiktsvekkende ikke er sketsjen [på Gamvik FrPs årsmøte], men at nestlederen i et regjeringsparti tilsynelatende har så lite respekt for meningsmotstandere.
– Er det virkelig ikke mulig å ha en seriøs meningsutveksling med nestlederen i et av våre to regjeringspartier?, spør ARS-lederen seg videre retorisk.

Les mer >

Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN

onsdag 19. august 2015

I tillegg til Regjeringen var representanter fra flere norske NGOer til stede under utspørringen i FN. Blant andre Rune Berglund Steen, Marri Linløkken, Ervin Kohn og Maria Wasvik fra Antirasistisk Senter.
– Det var ingen tvil om at et av komitémedlemmene ga uttrykk for at Norge har et problem med rasisme, det er noe man skjønner ut fra at den offentlige debatten, og at det må møtes med alvorlige mottiltak, sier Berglund Steen til Aftenposten. Da statsråden ble spurt om hvilke tiltak Norge har mot rasisme i det offentlige ordskiftet, unnlot hun å svare, men tok en timeout på flere minutter. – Da hun svarte igjen, berørte hun ikke dette spørsmålet, sier Berglund Steen.

Les mer >

Slår alarm om hatkrim

onsdag 19. august 2015

Rune Berglund Steen etterlyser lignende initiativ [som hatkrimgruppa i Oslo] for hele landet.
– Vi trenger nasjonale hatkrimgrupper som jobber med dette systematisk over hele landet.
Han påpeker at etter 22. juli er fortsatt ikke hatkrim definert som et satsningsområde hos politiet.
– De må definere dette som et område som har prioritet, sier Berglund Steen til Vårt Land.

Les mer >

Må svare for norsk innsats mot rasisme

mandag 17. august 2015

Antirasistisk senter har utarbeidet en skyggerapport til møte i FNs komite mot diskriminering i den sveitsiske byen Geneve, og mener Norge særlig har sviktet når det kommer til å bekjempe hatefulle ytringer.
– Dette er et av områdene der det gjøres minst. Særlig etter 22. juli skulle man tro at det ville blitt gjort en innsats mot dette, men det finnes ingen merkbar nasjonal styring på dette området, sier leder Rune Berglund Steen til NTB 17. august.

Les mer >

Arrangementer

Medieklipp

Ministerens skrekkfilm

onsdag 26. august 2015

«Hva i alle dager har den politiske ledelsen i Justisdepartementet tenkt? «La oss lage en propagandafilm der vi leker journalister, skryter av oss selv, overtaler underordnede til å rose sjefen og si at han er flink. Så legger vi på litt samlebåndstekno og noen nyhetsklipp. Skattebetalerne kan ta regningen. Det blir bra. Det vil nok gi Frp god fart i valgkampen. Du ser forresten skikkelig sharp ut i dag, Anders.»», skriver Hege Ulstein i Dagsavisen.

Les mer >

– PST skaper muslimfrykt

onsdag 19. august 2015

– Hvis jeg var muslim, ville jeg følt meg urolig, ja, på sett og vis mistenkeliggjort, bare i kraft av å være muslim.
Det skriver tidligere høyesterettsdommer og leder av Lund-kommisjonen Ketil Lund i et kapittel i boka «Politiledelse» som ble lansert i går.

Les mer >

Muslimhat florerer på nett: «Kom dere ut av Norge»

mandag 10. august 2015

«I Norge er det svært høy terskel for hvilke ytringer som anses som straffbare. De siste ti årene har det vært i underkant av ti tiltaler for brudd på straffelovens paragraf 135 a om hatefulle ytringer.
En hatefull ytring går fra å være lovlig til ulovlig blant annet når ytringen oppfordrer til vold eller truer med vold.»

Les mer >

Utested mister bevillingen på grunn av rasisme

mandag 29. juni 2015

For første gang er et utested i Oslo fratatt bevillingen på grunn av etnisk diskriminering.

Les mer >