Nytt fra Senteret

Spurte om han var muslim før han stakk med kniv

tirsdag 24. november 2015

– Det at det kommer etter Paris indikerer at det kan være en sammenheng. For noen er skillet mellom muslimer og terrorister visket ut, og det er ille, sier Ervin Kohn til Nrk.
Vi har sagt flere ganger at det vil komme mer høyreekstrem vold. Så lenge rasistiske fiendebilder nyter utbredelse, er slik vold å forvente. Uansett hvilket tidspunkt man skulle ha sagt dette på de siste tiårene. Ja, vi må ta risikoen for terror fra islamistisk hold på alvor. Men det er ikke å ta risikoen for terror på alvor å bygge fiendebilder av muslimer. Det er å berede grunnen for høyreekstrem terror.

Les mer >

Frykter mer muslimhat i Norge etter Paris-terror

mandag 23. november 2015

- Det skumle er at vi nå har to sider som fôrer hat og fordommer. Det er de ekstreme muslimene og de ekstreme på høyresiden. De to gruppene er avhengig av hverandre. Når de vokser, så blir det rommet i midten som kjemper for liberalistiske demokratiske verdier, mindre, sier Ervin Kohn til Nettavisen.

Les mer >

Mer hat på nettet etter terror og flyktningkrise

fredag 20. november 2015

– Det er ingen tvil om at det er flere hatefulle ytringer, spesielt av direkte voldelig karakter de siste par årene. Det er en del mennesker som mister kontrollen og hatet kommer ut, sier Rune Berglund Steen til Nrk. – Det er ikke greit at folk sitter og sier at de ønsker å drepe andre mennesker på sosiale medier.

Les mer >

Tid for sindighet

fredag 20. november 2015

«Det har vært flere grusomme angrep også på europeisk jord i år. Kontinentet henger likevel ikke i en tynn tråd. Jeg også frykter hva vi kan ha foran oss av angrep fra Den islamske staten. Jeg er imidlertid også bekymret for hvor stor skade vi kan komme til å gjøre på oss selv som del av motreaksjonen. Vi trenger å beskytte våre borgere – men på denne sivilisasjonens premisser, ikke dystopienes,» skriver Rune Berglund Steen i Dagsavisen Nye meninger.

Les mer >

I retten for jødehat

onsdag 18. november 2015

– Det er en bekymringsfull trend at folk tyr til denne type ytringer. Det er ikke akseptabelt å sitte bak et tastatur og fantasere om å myrde mennesker, sier Rune Berglund Steen til Nrk.
– Ytringsfrihet som en menneskerettighet er ikke en rett til å fantasere om å myrde en hel gruppe av mennesker. Direkte morderiske og hatefulle uttalelser er klart utenfor definisjonen på ytringsfriheten.

Les mer >

Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

onsdag 18. november 2015

«Regjeringen har full anledning til å foreslå innstramminger og økt politisk styring av asylfeltet, men de må gjøre det på ordinær måte og la andre aktører få presentere sine motforestillinger. Hastebehandling uten komitébehandling, uten høring hvor sivilsamfunn og andre aktører får fremme sine argumenter, og uten mulighet for politikerne til å stille oppklarende spørsmål til departementet, er etter vårt syn helt uforsvarlig. Vi ber derfor partiene om å avvise forslagene under morgendagens votering på Stortinget.» Antirasistisk Senter har sammen med 17 andre organisasjoner sendt brev til partiene på Stortinget i forbindelse med hastebehandlingen av endringer på asylfeltet.

Les mer >

Arrangementer

Medieklipp

Dømt for hatefulle ytringer mot jøder og afrikanere

tirsdag 24. november 2015

En 35 år gammel mann er i Oslo Tingrett dømt til 45 dagers fengsel for å ha oppfordret til rasekrig, hetset jøder som parasitter og omtalte afrikanere som halvaper. Dommen er gjort betinget fordi politiet somlet med anmeldelsen fra Antirasistisk Senter i november 2013.

Les mer >

Han drøymde om eit verdig liv

mandag 26. oktober 2015

«I oktober fanga storavisa Washington Post i USA opp saka om Teferi på Bømlo i Norge. Dei karakteriserer Yemeni si sak som ein Kafka-prosess og har skrive ein lengre reportasje om situasjonen hans.
Dei avsluttar med følgjande setning uttala av Rune Berglund Steen, leiar i Norsk Antirasistisk Senter, omsett tilbake til norsk: «Om han døyr på denne måten, så vil han endeleg for første gong få sin eigen jordflekk på norsk jord der han kan få opphalda seg lovleg».» Sak om Yemane Teferi i Framtida.no.

Les mer >

En flukt som aldri tar slutt

mandag 19. oktober 2015

«Jeg er i helvete. Jeg er i Kabul.» Tekstmeldingen er fra Bashir. Journalist Åse Brandvold mottar den 16 dager etter at han er blitt arrestert utenfor Stortinget.
Året er 2007. Sammen med 42 andre afghanske asylsøkere har Bashir skapt overskrifter ved å gå Asylmarsjen – pilegrimsruta motsatt vei fra Trondheim til Oslo.
En flukt som aldri tar slutt er historien om hva som skjedde etterpå.

Les mer >

Hatet mot fornuften

mandag 12. oktober 2015

«Problemet med HRS er ikke Hege Storhaugs personlige agenda eller verdisyn. Det er at HRS får skattekroner for å publisere noe som faglig sett er helt bånn i bøtta, og totalt uegnet som faglig grunnlag for politikkutforming.» Erling Fossen om Kjetil Rolness og hans forsvar av Hege Storhaug og Human Rights Service.

Les mer >