Nytt fra Senteret

Om tilbakekall av statsborgerskap – til dem som er bekymret

onsdag 18. januar 2017

Risikoen for tap av statsborgerskap har blitt et samtaletema blant mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn i Norge. Noen er redde for om foreldrene kan ha sagt noe feil for mange år siden, for å bedre familiens sjanser for opphold. Andre er redde for at dette kan ramme dem selv om familiene er uskyldige, fordi tilliten til utlendingsforvaltningen er lav hos mange. Bekymringen blir særlig stor når man hører at artikler postet i sosiale medier osv. kan brukes som «bevis».

Les mer >

Tap av statsborgerskap er en middelaldersk straff

onsdag 18. januar 2017

«Hva Sylvi Listhaug åpner opp når hun nå har bedt UDI gå over stadig flere gamle saker, er skremmende for mange. Veien til helvete er noen ganger brolagt med gode intensjoner, men ikke alltid,» skriver Rune Berglund Steen i Dagbladet

Les mer >

Til minne om Yemane Teferi

fredag 6. januar 2017

For ett år siden, 8. januar 2016, døde Yemane Teferi etter mer enn tjue år i asylmottak i Norge og Sverige. Søndag samles vi for å minnes ham, skriver Rune Berglund Steen på Dagsavisen Nye meninger.

Les mer >

Thomas Knarviks verktøykasse

onsdag 4. januar 2017

Thomas Knarvik begynner å framstå som en storforbruker av rasistiske virkemidler, men verktøykassa blir tom fort, skriver Rune Berglund Steen på Dagsavisen Nye meninger.

Les mer >

Polariserende justisminister

tirsdag 20. desember 2016

Ved å velge Per-Willy Amundsen som ny justisminister, side om side med Sylvi Listhaug som innvandrings- og integreringsminister i samme departement, gjør regjeringen det klart at den ønsker å representere det sjiktet av befolkningen som ser muslimer og asylsøkere som en trussel, uttaler leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

Les mer >

Antirasistisk Senter: – Falske nyheiter fører til meir rasisme

mandag 19. desember 2016

– Også nyheitssidene som skriv saker som ikkje er tydelege er nok eit større problem enn satiresidene. Vi veit at nyheiter i vanlege media ofte blir misbrukt eller tatt ut av proporsjonar, seier Shoaib Sultan til NRK.

Les mer >

Arrangementer

Medieklipp

Prosessen mot somalierne

onsdag 4. januar 2017

«Regjeringen har innledet en prosess hvor i underkant av 2000 somaliere nå står i fare for å miste sin midlertidige oppholdstillatelse. (…) Problemene i mange av tilbakekallssakene er bevisgrunnlaget. Det er klare mangler i tilbakekallsbegrunnelsene og tilbakekallingene framstår mer som overgrep enn som nødvendige grep for å oppfylle lovens intensjon.»

Les mer >

Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum

torsdag 17. november 2016

«Min første reaksjon da jeg hørte om denne legens holdninger, er at dette kan forklare de tingene jeg har hørt om problemer og svikt i helsetjenesten på Trandum gjennom mange år. Legen på Trandum er det eneste reelle helsetilbudet til mennesker i en veldig utsatt og sårbar situasjon. I utgangspunktet skal en lege selvsagt kunne ytre seg som han vil. Problemet oppstår hvis de negative holdningene påvirker jobben han gjør» sier Berglund Steen til Ny Tid.

Les mer >

Safia Abdi Haase hedres for sin kamp for kvinners rettigheter

mandag 7. november 2016

Safia Abdi Haase tildeles Amnestyprisen for 2016 for sin mangeårige kamp for kvinners rettigheter, og sin store innsats for å spre et positivt og riktig bilde av Somalia og somalisk kultur i Norge, skriver Nrk.

Les mer >

En stygg debatt

tirsdag 2. august 2016

«En tragisk hendelse i Tromsø ble utnyttet til å fremme Storhaugs egen politisk agenda, med umiddelbare krav om «permanent stenging av grensene og lukkede asylmottak». (…) Som i de fleste andre drapssaker i Norge er offeret i Tromsø en kvinne, mens gjerningsmannen er en mann med en nær relasjon til den drepte. Også drapet Tromsø handler om ekstrem vold i nære relasjoner. Noe mer om selve motivet vet vi ikke,» skriver Nordlys (Nordnorsk Debatt) på lederplass.

Les mer >